Axe Mate Club - the throwing games

BEZPIECZEŃSTWO

CZY RZUCANIE SIEKIERĄ JEST BEZPIECZNE?

Tak, to bezpieczne i warty przeżycia sport towarzyski! 
Najlepiej bawić się z przyjaciółmi, rodziną, współpracownikami lub z całkiem obcymi ludźmi. 
Najlepsze jest to, że na pierwsza myśl najczęściej to zdziwienie, ale każdy może rzucić siekierą i prawdopodobnie pokocha ten sport, gdy tylko spróbuje. Każda gra zaczyna się od instrukcji bezpieczeństwa udzielnych przez naszych instruktorów. Pełnią oni rolę przewodnika, sędziego punktowego i gospodarza podczas Twojej wizyty. Oferujemy wiele gier i w zależności od tego, czego szukasz, dostaniesz to w Axe Mate Club.

BEZPIECZEŃSTWO TO NASZ PRIORYTET!

Axe Mate Club (AMC) to obiekt 18+. 
Ze względów bezpieczeństwa osoby poniżej 18 roku mogą wejść wyłącznie z opiekunem prawnym. Wszyscy goście chcący wejść muszą przedstawić pracownikowi AMC, ważny dokument tożsamości ze zdjęciem przy wejściu. Odmowa okazania dokumentu, będzie skutkować odmową wejścia do lokalu. Uczestnicy nie mogą wnosić ze sobą alkoholu, nie jest on również dostępny w klubie. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających.
Osoby nietrzeźwe lub będące w stanie narkotycznym, nie będą wpuszczone do klubu. 

Ograniczenia COVID-19

Klienci zgodnie z przepisami MZ muszą nosić maseczki, z wyjątkiem aktywnego jedzenia lub picia.